Informatie over TopLine cv-toestellen uit 2006 - 2009

Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media vragen heeft over uw Nefit cv-toestel. Op deze pagina vindt u alle voor u belangrijke informatie.

Heeft u een TopLine toestel uit 2006 – 2009?

Als de originele brander al is vervangen en het toestel periodiek (minimaal één keer per twee jaar) wordt onderhouden door een erkend installatiebedrijf, is het niet nodig dat u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw toestel. Een defecte warmtewisselaar moet wel worden vervangen, maar brengt geen verhoogd risico op brand of lekkage van koolmonoxide (CO) buiten het toestel.

Hoe werkt een HR-ketel - Onderhoud

Update:

Zoals eerder aangekondigd, laat Nefit de mogelijke veiligheidsrisico’s bij de TopLine toestellen uit 2006-2009 opnieuw onderzoeken door een onafhankelijke partij. Hierbij zal worden gekeken naar eventuele veiligheidsrisico’s die er náást de klemmen van de oude brander zouden kunnen zijn.

Op dit moment is er geen reden om te twijfelen aan alle onderzoeken die sinds 2009 zijn uitgevoerd en op grond waarvan alleen de oude brander, en niet de wisselaar, als veiligheidsrisico is aangemerkt. Wij willen echter alle mogelijke twijfel voor eens en altijd wegnemen door nieuw onafhankelijk onderzoek.

De onderzoeksvragen zijn geformuleerd en getoetst door zowel de NVWA, als een onafhankelijke deskundige. Deze onderzoeksvragen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij Nefit in Deventer. Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met een gerenommeerd Nederlands onderzoeksinstituut die dit onderzoek kan gaan uitvoeren. Wij verwachten hierover binnenkort meer nieuws te kunnen melden.

Update:

In de berichtgeving van woensdag 10 januari 2018 wordt de suggestie gewekt dat Nefit informatie zou achterhouden voor de NVWA en dat de NVWA naar aanleiding van de berichtgeving informatie van Nefit zou hebben gevorderd. Deze suggestie is onjuist. Nefit is doorlopend in gesprek met de NVWA en heeft niets te verbergen.

De vordering van de NVWA waaraan in de berichtgeving wordt gerefereerd dateert van 3 november 2017. Nefit heeft hierop gereageerd op 16 november 2017. Alle informatie waarom de NVWA heeft gevraagd, is door Nefit verstrekt. Nefit moet net als ieder ander bedrijf alle informatie met betrekking tot veiligheidsincidenten overdragen aan de NVWA en doet dat ook.

Anders dan wordt gesuggereerd is er door de NVWA geen vordering gedaan naar aanleiding van de recente berichtgeving.

Update:

Mogelijk heeft u naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media vragen over uw Nefit TopLine cv-toestel. Als de brander is vervangen en het toestel periodiek (minimaal één keer per twee jaar) wordt onderhouden is het niet nodig dat u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw toestel. Een defecte warmtewisselaar moet worden vervangen, maar er is geen verhoogd risico op brand of lekkage van koolmonoxide (CO) buiten het toestel. Lees meer in de verklaring van Nefit.